top of page
Search
  • Writer's pictureBalibago Waterworks

MGA DAPAT MALAMAN SA COVID-19

Habang patuloy sa pag-aaral ang ating mga eksperto sa COVID-19, ibayong PAG-IINGAT at DISIPLINA ang kailangan. Protektahan ang iyong sarili at tumulong na maiwasan ang pagkalat ng virus sa iba sa pamamagitan ng pag kakaroon ng SAPAT AT TAMANG KAALAMAN tungkol sa sakit.Ano ang dapat mong malaman tungkol sa Novel Coronavirus 2019 (COVID-19)? Paano nga ba protektahan ang iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay? Alamin ang lahat ng ito sa aming inihandang video tungkol sa mga sintomas, pagkalat, pag-iwas, paggamot, pagpapanatiling malusog at iba pang mahalagang impormasyon.195 views1 comment

Recent Posts

See All

1 Comment


hensonkaye
May 01, 2020

saan po kming pweding magbayad ng monthly bill?


Like
bottom of page